Bedzie raczej FNiN KDM, przecież sam autor użył tego skrótu więc już się go trzymajmy.